Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Gastouderopvang Boef en Snoes verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij geeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk van u en/of uw kinderen: 

– Voor en achternaam.
– Geslacht.
– Geboorteplaats.
– Geboortedatum.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Bankrekeningnummer.
– Burgerservicenummer.
– Toestemmingsformulieren.

Bijzondere gegevens die ik indien noodzakelijk verwerk

Bijzondere gegevens die ik verwerk om mijn taak als gastouder te kunnen uitvoeren zijn:

– Gegevens over de gezondheid van het kind: medicijngebruik, allergieën.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

– Het onderhouden van contacten met ouders en verzorgers van de kinderen.
– Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind.
– Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.

Waar ik persoonsgegevens bewaar en hoe ik ze beveilig

De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en ik heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

– Mijn computer is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Mijn papieren dossier bewaar ik in een afgesloten kast.
– Contracten en urenregistraties zijn online te vinden op de beveiligde website Portabase.
– Deze website is beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op.

Wie toegang heeft tot uw gegevens

Buiten mij als gastouder heeft niemand anders toegang tot uw gegevens.

Wanneer ik persoonsgegevens deel met derden

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is, voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De privacy van de vraagouders en kinderen respecteer ik volledig. Daarom ga ik hier zo veilig mogelijk mee om. De foto’s op deze website zijn geplaatst met toestemming. Voor de privacy van de kinderen plaats ik geén foto’s op social media zoals bijvoorbeeld facebook. Wel stuur ik foto’s van de kinderen in een persoonlijke app naar de ouder van het desbetreffende kind. Dit is niet voor derden te zien en word niet gedeeld. Uiteraard mogen de vraagouders ten alle tijden gegevens inzien, corrigeren of verwijderen.